1. Platz Einzelwertung Männer 432 Holz

Mirco Schramm "KC Hartenfels 84 Torgau"


3. Platz Paarkampf Männer 818 Holz


Mirco Schramm "KC Hartenfels 84 Torgau"

Jörg Lange "KC Hartenfels 84 Torgau"